Profil Saya


Nama  : Ahmad Sahuri bin Alias

No. Matrik : D20102042459

Alamat : Lot 6980, RPT Sheikh Johan, Jalan Tanjong Tualang, 31000 Batu Gajah, Perak Darul Ridzuan.

Sekolah : Sekolah Kebangsaan Ayer Papan, 31800 Tg Tualang, Perak Darul Ridzuan.

Opsyen : PSR (Pengajian Melayu)

Maktab : Insitut Perguruan Darulaman (IPDA)

Pengalaman Mengajar : 17 Tahun